donderdag 21 december 2006

moe

het zal misschien aan de tijd van het jaar liggen, maar ik val bijna om. ik snap niet helemaal hoe het komt.ik ben best wel blij, soms zelfs heel blij. maar nu. ik vind typen zelfs vermoeiend.
en dan moet ik zelfs nog in de pauze bij ONE een praatje houden en blij en opgewekt overkomen. nou, als dat lukt, kan ik presteren onder druk en leed. ik wacht af.
misschein is het een idee om gewoon dat praatje even hier op te schrijven. dat helpt mij, jullie kunnen erdoor gesterkt worden en ik heb weer iets serieus' op mijn blog staan zodat iedereen kan regeren..
ou goed.
ik ga dus het stuk vorlezen uit de bijbel over de talenten. het staat in mattheus 25:14 -30
hierstaat het
14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

nou, dat was het dan.
het gaat hier dus over talenten. i dit geval gaat het om geld. maar iedereen weet natuurlij ook dat er andere talenten zijn.talenten waarje goed in bent. als je in dit verhaal de talenten ziet als gaven, dan is dit verhaal iets anders. dan kan je het betrekken tot jezelf. als je een talent hebt, moetj e daart wel wat mee dooen. dat staat hier eigenlijk Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar.
de 1e slaaf met 5 talenten verdubbelt zijn talenten, hij doet er iets goeds mee. een luister dan wat de heer, die op reis ging zegtL“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
geeldig toch? waarom zou jij dat dan niet willen? als jij goed kan dansen zigen, muziek maken, verhalen schrijven, gekke bekkne trekken, toutje springen skaten, of wat dan ook, dan wil de Heer dat graag zien.
in vers 29 staat zelfs Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.
dan wil je toch liever leven voorde Heer en hem alles geven wat je hebt. niet verstoppen voor jezelf of jde heer. hijziet het tochwel. en waarom zou je zo iets willen doen? ik wil met mijn hele leven en al mijn talenten voor hem leven, jij ook?

nou.
dag
lydia

3 opmerkingen:

j zei

ik vond m heel fijn

Anoniem zei

het was een mooi praatje.

j zei

ooh en trouwens, ik ook